Kynologisch instructeur

Met kynologie wordt de studie van de hond aangeduid. De term is, analoog aan bijvoorbeeld biologie, ontleend aan het Grieks (kynos betekent hond). Kynologie is geen erkende wetenschappelijke discipline. Het woord wordt voornamelijk gebruikt door hondenfokkers en trainers en heeft meestal betrekking op afstamming en vereisten voor rashonden.

Bron

Ik ben opgeleid door O&O